INVERTEC STT II
   
  STT - Surface Tension TransferTM

Popis zařízení

INVERTEC STT II
Svařovací zdroj STT II je zcela ojedinělý svařovací zdroj pro metodu GMAW (MIG/MAG) jehož název je odvozen z principu řízení celého svařovacího cyklu: u Surface - Tension - Transfer. Zdroj STT má jako jediný řízený přenos svarového kovu do tavné lázně v předem definovaných parametrech jež řádí zdroj STT II podle změřených konkrétních parametrů na oblouku v daném okamžiku. Zcela unikátní systém kontroly celého svařovacího cyklu tak přináší jeho dokonalou regulaci v reálném čase prostřednictvím přímé zpětné vazby elektrický oblouk - řízení parametrů na oblouku.

Jak zdroj STT II pracuje?

Unikátní kontrola celého svařovacího procesu vychází ze snímání parametrů napětí na oblouku a vyhodnocení naměřených hodnot tak, že zdroj okamžitě reaguje na všechny fáze přechodu svarového kovu do tavné lázně dle skutečné situace na oblouku. Zdroj pracuje s přímou zpětnou vazbou řízení svařovacích parametrů.
V zásadě lze princip zdroje STT popsat takto: při svařování ve zkratové oblasti dochází k střídání zkratové fáze a fáze hoření oblouku - Zdroj STT dokáže svým jedinečným snímáním parametrů na oblouku poznat blížící se jednotlivé fáze a v reálném čase upraví svařovací parametry - při počátku fáze zkratu zdroj STT omezí svařovací proud na 10t
- při počátku fáze znovu zapálení oblouku zdroj omezí svařovací proud na cca 50A.
Řízení svařovacího proudu je nezávislé na obsluze a probíhá automaticky.
Na obrázku č.1 je znázorněn charakteristický průběh napětí a svařovacího proudu u standardního zdroje s plochou charakteristikou (zdroj s konstantním napětím - CV) a zdroje STT II ve vztahu k jednomu cyklu přenosu svarového kovu do tavné lázně.

Obrázek 1

Výhody a možnosti zdroje STT II

Uvedený princip činnosti zdroje STT je dán řadou obvodů, které celý proces kontrolují a řídí např. obvod snadného svařování, který neustále porovnává skutečné hodnoty na oblouku s referenčními hodnotami uloženými v paměti a s hodnotami předcházejících cyklů situaci vyhodnocuje a v reálném čase provádí příslušný zásah do svařovacích parametrů. Dále obsahuje unikátní obvod nazývaný jako "dV/dt detektor", který identifikuje fázi těsně před ukončením zkratu.

Zdroj STT je tedy svařovací zdroj GMAW (MIG/MAG), který nepracuje ani s charakteristikou konstantního proudu CC ani konstantního napětí CV. Je to zdroj s širokým rozsahem regulace svařovacích parametrů, kde rychlost podávání drátu a svařovací proud jsou ovládány nezávisle.

Svařovací parametry jsou nastavovány dle skutečné potřeby všech fází svařovacího cyklu.

Výhody plynoucí z principu zdroje STT

 • vnesené teplo do svaru je minimální
  • tím se snižuje i deformace svařence
  • teplem ovlivněná oblast je menší
 • minimální rozstřik až o 90% nižší než u konvenčních zdrojů GMAW (MIG/MAG)
  • minimalizace potřeby čistění svaru
  • okolí svaru zůstává čisté
 • velikost tavné lázně je stejná v jakékoliv poloze a situace svařování, např. na kraji tenkého plechu, v kořenu svaru, tavná lázeň se nezvětšuje
  • svářeč se nemusí obávat propadnutí
  • i méně zkušený svářeč bez problémů zvládne svařování kořenů svarů i tenkých plechů až 0,6 mm a pod. a to v poloze z hora dolů !!!
 • flexibilita procesu
  • bez problémů si zdroj STT poradí i s velkou spárou mezi svařovanými materiály např. plechy 3 mm, spára 12 mm !!!
 • dokonale řízený proces
  • při svařování tenkých plechů, kořenů svarů apod. Nahrazuje stávající technologie svařování netavící se elektrodou GTAW (TIG) s několikanásobně větší produktivitou a lepším výsledkem svařování
 • pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
  • umožňuje použití ochranné atmosféry CO2, při vysoké kvalitě svaru
  • úsporu nákladů na svařování
 • umožňuje volbu větších průměrů drátů
  • úspora nákladů na přídavný materiál
 • vzhled svaru je vynikající
  • není potřeba brousit!!!
 • jednoduché ovládání zdroje STT
  • zaškolení obsluhy je krátké
  • výhody zdroje STT uživatel využije "od prvého dne"
 • vznik škodlivých emisí je snížen na minimum
  • menší zatížení životního prostředí
 • umožňuje svařování běžných nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, vysokolegovaných a galvanicky pokovených ocelí
  • univerzální zdroj pro široké spektrum uživatelů
  • umožňuje aplikace technologie pájení elektrickým obloukem, např. tenkých plechů automobilových karosérií
  • vyšší rychlost pájení s menším ohřevem pájených součástí
  • lze použít nerůznější ochranné plyny včetně čistého argonu a helila pro nerezové oceli
  • uživatel si může vybrat dle svých možností a ceny
 • aplikace tvrdonávarů
  • v důsledku malého vneseného tepla a tavné lázně dochází k minimálním promísení se základním materiálem a návar má v mnoha případech požadované vlastnosti už v 1. vrstvě a nepraská
 
Obrázek 2 - Tradiční zdroj (vlevo) - Sváření s STT II (vpravo)

Ovládací prvky zdroje

Popis ovládacího panelu

Praktické použití STT II

Příklady praktického použití

Technická specifikace INVERTEC® STT® II

Název Objednací kód Napájení
(V)
Výstupní proud a napětí Vstupní proud při zatížení Rozsah výstupních proudů Váha
(kg)
Rozměr
(mm)
208 230 460
Invertec
STT II
K1525-1 208/230/460
3 fázový
60Hz
225A/29V/60% 33 30 19 Horní proud:
0-450A
Dolní proud:
0-125A
53 kg 589x336x620

Celková sestava zdroje STT včetně podavače

Podavač drátu LN-742
Zdroj STT II je standardně dodáván s podavačem LN-742. Zdroj i podavač jsou umístěny na vozíku K10262-1. Obj. číslo PSTT2-7-2A.
Soustrojí je nutné vybavit propojovacím kabelem 2-30m. Obj. číslo K10 268 XM PG.
Podavač LN-742 obj. číslo K617-1 je možné vybavit podávacími kladky pro průměr drátu od 0,6 do 1,2 mm, pro svařovací dráty nelegované, nízkolegované a vysokolegované. Podavač LN-742 je vybaven standardní euro zásuvkou pro připojení svařovacích hořáků-uživatel si může vybrat dle svých požadavků.

Doporučené vybavení

Dálkové ovládání pro dolní a horní proud.
10-ti kolíkový konektor, kabel 7,6m.
Obj. číslo K942-1.


Originální prospekt STT II

CZ WELD s.r.o., Medlešice č.139, 538 31 Medlešice, tel./fax: 466 303 210
info@czweld.cz, http://www.czweld.cz